Search
  • andreapuscasuappp

Saarigalleria

FI:

Moikka! Tässä joitakin hetkiä vuoden 2022 kesästä Saarigalleriassa. Olin siellä kesätöissä kummina pitämässä maalauspajaa ja kokoamassa interaktiivista yhteisteosta "Siivillä Vapauteen" sekä tsemppaamassa ja somettamassa. Oli aivan ihana kesä ihan mielettömän porukan kanssa! Saarigalleriasta rakkaan teki juuri ihmiset, joihin tutustu matkalla <3


ENG:

Hi There! Here are some moments from our days at Saarigalleria from Summer of 2022. I worked there as an artist holding a painting workshop, putting together our interactive mutual artwork "Siivillä Vapauteen" and also cheering and posting on social media. Had a wonderful summer with an outstanding group! Saarigalleria is close to my heart especially because of the people I've met on the way. <3
"Siivillä Vapauteen"


FI:

Siivillä Vapauteen on Saarigallerian yhteistaideteos, jota olemme kesän ajan toteuttaneet kaikki yhdessä. Tämän interaktiivisen maalauksen tarkoituksena on viestiä tärkeäksi koettua vapauden tunnetta. Maalauspajassa kootuista teoksista on säilytetty jokaisesta osia, jotka on myöhemmin liitetty osaksi kokonaisuutta.


Tehtävänä oli maalata vapauttavia fiiliksiä, ihania läheisten kanssa vietettyjä hetkiä ja rauhantunnetta, joita haluaisimme kaikkien kokevan.


Mukana ovat olleet suurimmaksi osaksi nuoret, mutta myös kesätyöntekijät ja vanhemmat sekä tietenkin kaiken sortin unelmoijat, jotka ovat jättäneet jälkensä maalaukseen.


Olemme yhdessä luoneet linnuille siivet, joilla ne pääsevät taas lentoon ja vapauteen. Olemme tarjonneet parhaan suojan mitä voisi toivoa.ENG:

Siivillä Vapauteen is our mutual artwork of Saarigalleria which we have developed together over the Summer. The purpose of this interactive work is tocommunicate the feeling of freedom that is perceived as important in our culture. There have been kept pieces from the paintings done in the workshop and reused in the bigger ensemble.


The task was to paint liberating feelings, wonderful moments spent with loved ones and a sense of peace that we would like everyone to experience.


Mostly young people have participated, but also summer workers and parents, and of course all kinds of dreamers who have left their mark on the painting.


Together, we have created wings for the birds, with which they can fly and be free again. We have provided the best protection you could wish for.
10 views0 comments

Recent Posts

See All

We are also on galleria MAAN website <3